Image for post
Image for post

Brengt de Verzekeringswereld versneld in het Digitale Tijdperk

Vertaling zonder rechtswaarde van het White paper van Inmediate en overzicht | versie 1.0

Belangrijke opmerking

Leest u dit document alstublieft zorgvuldig en met name onze juridische vrijwaringen en de risicofactoren.

De verkoop door Inmediate Pte. Ltd. van de Direct Insurance Token (“DIT Tokens”), het betalingsmedium voor deelnemers van het “Inmediate Network” zoals beschreven in dit whitepaper , is enkel bedoeld voor en beschikbaar voor bepaalde personen welke in paragrafen hieronder verder beschreven staan.

Voorwoord

De verzekeringsmarkt is:

 • een US$ 4,5 biljoen ($ 4.500 miljard) industrie
 • met, naar onze mening, 7 miljard onderbediende klanten
 • een bedrijfstak die al vele jaren onaangeraakt is door disruptieve innovatie

Dat gaat veranderen. In de nabije toekomst wordt een verzekering afsluiten een kwestie van simpelweg op een knop drukken op een met het internet verbonden apparaat. Verzekeringen gaan een alomtegenwoordig onderdeel van ons leven vormen, gedreven door data afkomstig van vele en diverse betrouwbare bronnen en toegankelijk voor iedereen op elk willekeurig moment.

Verzekeraars zijn (nog) niet volledig gedigitaliseerd. Door digitalisering kunnen de operationele kosten tot een fractie gereduceerd worden en kunnen onder andere frauduleuze claims tot het verleden behoren. Dit geeft verzekeringsorganisaties de ruimte om te focussen op klantbehoeften, portfolio management, productontwikkeling, support en schadepreventie. Met als uiteindelijke doel om verzekeringen toegankelijker, en klantvriendelijker te maken voor de eindgebruiker, de klant: jij en ik.

Opkomende technologieën zoals Internet, blockchain, smart contracts, encryptie en Internet of Things (“IoT”) stellen ons in staat om de toepassing van digitalisering te versnellen en maken dat we de kwaliteit en beschikbaarheid van deze gereedschappen, waar we vandaag de dag over beschikken, alsmaar kunnen verbeteren.

Logischerwijs zijn verzekeraars ook geïnteresseerd, erg geïnteresseerd. Zo zou het ook jou moeten interesseren.

Inmediate’s bijdrage is de cruciale ‘missing link’: de creatie van een ecosysteem én decentrale applicatie (“dApp”) waarin consumenten, verzekeraars, tussenpersonen en andere distributeurs samenkomen en kunnen samenwerken met gebruik van blockchain.

Het wordt een ecosysteem dat niet alleen de coördinatie tussen de verschillende participanten verwezenlijkt, maar een die frictie tussen de participanten verwijderd, nieuwe kansen biedt voor verzekeraars, distributeurs en consumenten op basis van de laatste technologieën en inzichten. Met als doel om verzekeringen simpelweg te transformeren tot dat wat het moet zijn: snel, betaalbaar, transparant, flexibel, toegankelijk en verantwoord.

Onze DIT tokens worden de gestandaardiseerde vorm van waarde om deel te nemen aan het ecosysteem. Tokenbezitters profiteren van de toenemende toepassing van het platform enerzijds en anderzijds door gebruik van de tokens zodra de snelheid en adoptie van het platform toe begint te nemen.

Wij zijn er klaar voor om de verzekeringswereld te lanceren naar een nieuw digitaal tijdperk en ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan deze spannende reis.

Otbert de Jong, CEO van Insurance Market Group Pte. Ltd.

April 2018

Waarschuwing met betrekking tot het kopen van DIT Tokens

U komt niet in aanmerking voor het aanschaffen van DIT Tokens in de Token Sale als:

(a) u een burger of inwoner (belasting of anderzijds) of woonachtig bent in de Volksrepubliek China;

(b) u een burger of inwoner (belasting of anderzijds) of een groene kaarthouder of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika; of

© een dergelijke Token Sale verboden, begrensd of ongeautoriseerd in enige vorm of manier of het volledig of deels is als onderdeel van de wetten, regelgevende vereisten of regels in welke jurisdictie dan ook toepasbaar op u, op het moment van uw voorgenomen aankoop of de aankoop zelf van DIT Tokens in de Token Sale.

Geen verdere informatie of update ervan

Geen enkele persoon is geautoriseerd om enige informatie of representatie te verschaffen dat niet in dit White paper staat in relatie met de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en de respectievelijke bedrijven en bedrijfsoperaties, de Direct Insurance Tokens, de Token Sale, of het Inmediate Netwerk. Als deze gegeven wordt dan kan er niet op vertrouwd worden dat deze informatie geautoriseerd is door of op verzoek van de Token Uitgever.

Dit Whitepaper in de huidige vorm is kan herzien worden door de Token Uitgever, de adviseurs en/of juridische adviseurs van de Token Uitgever.

De informatie in deit Whitepaper is alleen van kracht voor de documentversie zoals deze hierboven is vermeld.

De informatie over de Token Sale, inclusief informatie met betrekking tot bedrijfsactiviteiten, financiële condities en toekomstige planning van Inmediate kan veranderen van tijd tot tijd. Als er wijzigingen worden gemaakt aan de Whitepaper dan zal een geüpdatet versie nummer op de omslag worden geplaatst. Tevens wordt de Whitepaper beschikbaar gesteld via de Inmediate website: (https://inmediate.io).

De Token Uitgever stelt niet of stelt niet die indruk te wekken, en bij verwerpt bij deze, enige representatie, garantie, onderneming of enige andere garantie in welke vorm dan ook tegenover enig persoon, inclusief enige representatie, garantie, ondernemingen of enige andere garantie in welke vorm dan ook in relatie tot de waarheid, accuraatheid of compleetheid van enig onderdeel van de informatie vertrekt in deze Whitepaper.

Geen aanbod tot het doen van investeringen of registraties van DIT

Tokens zijn geen ‘securities’ (effecten) onder Singaporese ‘Securites and Futures Act (Cap. 289) (“SFA”). Daarbijbehorend is de SFA niet van toepassing op de uitgifte van DIT Tokens. Ter voorkoming van enige mogelijke verwarring, het aanbod van DIT Tokens hoeft niet gepaard te gaan met een prospectus of een profielverklaring en geen prospectus of profielverklaring hoeft ingediend te worden bij de Monetary Authority of Singapore (“MAS”).

Deze Whitepaper is geen prospectus of een document ter aanbod of enige vorm daarvan en is niet bedoeld als vorming van een aanbod van effecten van enige vorm, eenheden in een zakelijke vertrouwensrelatie, eenheden in een collectieve investeringsschema of enige andere vorm van investering of een verzoek van enige vorm tot het doen van een investering in enige jurisdictie.

Geen regelgevende autoriteit heeft enige informatie beschreven in deze Whitepaper bestudeerd noch goedgekeurd. Deze Whitepaper is niet geregistreerd bij enige regelgevende autoriteit in enige jurisdictie.

Deze Whitepaper verzoekt niet of is niet onderdeel van enige mening of advies om te kopen, verkopen of enig verzoek door de Token Uitgever om DIT Tokens aan te schaffen noch zal het of enig onderdeel ervan, noch de feiten noch presentatie ervan, enige basis vormen om op te vertrouwen in relatie tot een contract of investeringsbeslissing.

Geen onderdeel van deze Whitepaper is bedoeld om enige vorm van rechtelijke relaties te vormen tussen de ontvangende van deze Whitepaper of om bij wet bindend en afdwingbaar te zijn door de ontvanger ten opzichte van de Token Uitgever.

Geen persoon is gebonden om deel te nemen in enige vorm van contract of juridische verplichting in relatie tot de aanschaf van DIT Tokens en geen cryptovaluta of enige andere vorm van betaling is geaccepteerd op basis van deze Whitepaper.

Token Uitgever als een opzichzelfstaande legale entiteit

Weest u zich er van bewust dat de Token Uitgever een opzichzelfstaande en separate juridische entiteit is van Insurance Market Group Pte. Ltd (een Singaporese bedrijf geregistreerd onder: 201633023G) en een zuster firma van Insurance Market Pte. Ltd. (een Singaporese bedrijf geregistreerd onder: 201419683E) en Metis Consultancy Pte. Ltd. (een Singaporese bedrijf geregistreerd onder: 201102478N).

De Token Uitgever is niet gereguleerd onder de “Insurance Act” of de “Financial Advisers Act” in Singapore terwijl Insurance Market Pte. Ltd. een verzekerings makelaar is die gereguleerd is onder de Insurance Act in Singapore.

Bijbehorend:

(a) de Token Uitgever kan niet en heeft niet de intentie om zich bezig te houden met (i) enige verzekeringsgerelateerde organisatie in Singapore zoals deze gereguleerd zou moeten zijn onder de Insurance Act; of (ii) de aanlevering van enige vorm van dienstverlening betrekking hebbende op financiële advisering in Singapore zoals deze gereguleerd zou moeten zijn onder de “Financial Advisers Act”; en

(b) de DIT Tokens niet bedoeld zijn of bedoeld te vormen van enige “policy” zoals gedefinieerd onder de Insurance Act en/of “investeringsproduct” zoals gedefinieerd onder de “Financial Advisors Act”.

Disclaimer ten aanzien van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten, regulaties en regels zijn de Token Uitgever en haar gelieerde niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, consequente of andere vormen van verlies van enige vorm, door onrechtmatige daden, contractuele of andere (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van omzet, inkomsten of winsten en verlies van gebruik of gebruik van data), ontstaan door of in verbinding staande met enige acceptatie van of vertrouwen op deze Whitepaper of enig onderdeel daarvan door u.

Representaties en garanties door U

Door toegang en/of het accepteren van bezit van enige informatie in deze Whitepaper of een deel daarvan (aangezien dat het geval kan zijn), vertegenwoordigd en garandeert u ten opzicht van de Token Uitgever het volgende:

(a) u stemt overeen en erkend dat u alle paragraven van deze juridische disclaimer heeft gelezen en heeft begrepen;

(b) u niet: i. gealloceerd bent in de Volksrepubliek China of een burger of bewoner (belasting of anders) of woonachtig bent in de Volksrepubliek China; ii gealloceerd bent in de Verenigde Staten van Amerika of een burger of een bewoner (belasting of anders) of groenkaarthouder of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika; of iii. gealloceerd bent in een jurisdictie waar de Token Sale verboden, begrensd of niet geautoriseerd is in enige vorm of manier zij het volledig of deels onder de lokale wetten, regelgevende vereisten of regels in een dergelijke jurisdictie;

© u erkend en begrijpt dat geen DIT Token zal moeten worden geïnterpreteerd, beschouwd, geclassificeerd of behandeld als middel om het mogelijk te maken of, volgens enige kans om houders van Tokens, om te participeren in het ontvangen van winsten, inkomsten of andere vormen van betalingen of winsten opvolgend uit of in verbinding staande met DIT Tokens of de opbrengsten van de Token Sale, of om in enige vorm daarvan winsten, inkomsten of andere betalingen en opbrengsten te ontvangen.

(d) u stemt in met en erkent dat deze Whitepaper, de onderneming en/of de afronding van de Token Sale of toekomstige handel in DIT Tokens op enige cryptovaluta exchange, niet zal worden opgevat, geïnterpreteerd door U als een indicatie van de opbrengsten van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, de DIT Tokens, de Token Sale en het Inmediate Netwerk;

(e) u bent juridisch toegestaan om deel te nemen aan de Token Sale en alle overwogen acties geassocieerd met dergelijke participaties, inclusief het aanhouden en gebruiken van DIT Tokens;

(f) de hoeveelheden die u gebruikt om de DIT Tokens te vergaren waren niet en zijn niet direct of indirect afgeleid van activiteiten die in strijd zijn met de wetten en regelgeving van enige jurisdictie, inclusief anti-witwas wetten (AML) en regulaties;

(g) als u een natuurlijk person bent, dan bent u van een toereikende leeftijd en bekwaamheid onder de geldende wetten van de jurisdictie waarin u woont als zowel van de jurisdictie waaronder u een burger bent om deel te mogen nemen aan de Token Sale;

(h) u heeft niet als doel om DIT Tokens te verkrijgen of gebruiken voor enige illegal doeleinden;

(i) u heeft een basisniveau betreffende het begrijpen van de onderneming, functionaliteit, gebruik, opslag, transmissiemechanismen en andere materiële karakteristieken van cryptovaluta, blockchaingebaseerde software systemen, cryptovaluta wallets of andere gerelateerde tokenopslag mechanismen, blockchaintechnologie en smartcontractechnologie.

(j) u zich er volledig van bewust bent en begrijpt dat in het geval dat u wens enige DIT Tokens aan te schaffen dat er risico’s zijn die verbonden zijn aan de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, DIT Tokens, de Token Sale en het Inmediate Netwerk en specifiek dat de Token Uitgever en haar bedrijven en bedrijfsactiviteiten niet gereguleerd zijn door de Monetary Authority of Singapore (“MAS”);

(k) u de volledige verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het bepalen welke belastingverplichtingen geassocieerd met de aanschaf van DIT Tokens met zich meebrengen of kunnen meebrengen en u stemt er mee in de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en/of iedere andere persoon die betrokken is bij de Token Sale niet aansprakelijk en of verantwoordelijk kan houden ten aanzien van enige belastingverplichting geassocieerd met of ontstaan daarvanuit;

(l) u stemt in en erkent dat noch de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele, daaruitvolgende of andere vormen van verlies van enige vorm, door onrechtmatige daden, contractuele of andere (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van omzet, inkomsten of winsten en verlies van gebruik of gebruik van data), ontstaan door of in verbinding staande met enige acceptatie van of vertrouwen op deze Whitepaper of enig onderdeel daarvan door u.

(m) u ziet af van enig recht om deel te nemen aan een rechtszaak of enige vorm van arbitrage tegen de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en/of iedere andere persoon die betrokken is bij de Token Sale en/of met de creatie en distributie van de Direct Insurance Tokens; en

(n) alle bovenstaande representaties en garanties waar zijn, compleet, accuraat en niet-misleidend vanaf het moment dat u toegang tot en/of bezit van deze Whitepaper accepteert of welk enig ander onderdeel daarvan (mocht dat het geval zijn).

Waarschuwing aangaande toekomstbeweringen.

Alle beweringen die in deze Whitepaper staan, beweringen geuit via persberichten of via plekken die publiekelijk toegankelijk zijn en mondelingen beweringen die mogelijk gemaakt kunnen worden door de Token Uitgever of haar directeuren, uitvoerende gelieerde of adviseurs die handelen namens de Token Uitgever (als dat het geval kan zijn), die geen beweringen gestaafd op historische feiten zijn, behelzen “toekomstbeweringen”. Sommige van deze beweringen kunnen geïdentificeerd worden door middel van toekomstbeweringen gerelateerde terminologie zoals “richting”, “doel”, “anticiperen”, “geloof”, “kan”, “inschatten”, “verwachten”, “als”, “voornemens”, “mogelijk”, “plan”, “waarschijnlijk”, “projecteren”, “zou”, “zouden”, “willen” of andere soortgelijke termen. Deze voorgenoemde termen zijn echter niet uitsluitend in het identificeren en vaststellen van dergelijke toekomstbeweringen. Alle beweringen aangaande de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten haar bedrijfsstrategieën, plannen, verwachtingen en toekomstige verwachtingen van de industrie waarin de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zich in bevinden zijn toekomstbeweringen.

Deze toekomstbeweringen, inclusief maar niet gelimiteerd tot de beweringen aangaande de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, vooruitzichten, toekomstige plannen, andere verwachte industrietrends en andere zaken besproken in deze Whitepaper aangaande de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zijn zaken die geen historische feiten zijn, maar slechts verwachtingen.

Deze toekomstbeweringen hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die de daadwerkelijke toekomstige resultaten veroorzaken, prestaties of te verwachten bereiken doelen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en deze kunnen in materiële zin afwijken van enige daadwerkelijke toekomstige resultaten, prestaties of te verwachten bereiken doelen, uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstbeweringen.

Noch de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten noch haar directeuren, uitvoerend personeel, medewerkers of adviseurs die acteren vanuit de naam van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten (als dat het geval kan zijn) of enige andere persoon die de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten representeert garandeert en/of verbindt zich er tot toe dat de daadwerkelijke toekomstige resultaten, prestaties of bereikte doelen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten worden besproken als toekomstbeweringen.

De daadwerkelijke resultaten, prestaties of bereikte doelen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen mogelijk materieel afwijken van de anticipatie die vanuit de toekomstbeweringen gevormd kan zijn.

Niks dat in deze Whitepaper staat is of mag op vertrouwd worden als een belofte, representatie of onderneming ten aanzien van toekomstige prestaties of enig beleid van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten. Verder ontkent de Token Uitgever enige verantwoordelijkheid om enige toekomstbewering aan te passen of om publiekelijk enige revisies bekend te maken aan de toekomstbeweringen die toekomstige ontwikkelingen, gebeurtenissen of omstandigheden reflecteren. Zelfs niet als deze nieuwe informatie beschikbaar komt of andere gebeurtenissen plaatsvinden in de toekomst.

Voorwaarden aangaande de opbrengsten en aparte Token Sale voorwaarden

De opbrengsten van de verkoop van de DIT Tokens zullen worden ingezet om onderzoeken te ondersteunen en de ontwikkeling van het Inmediate Netwerk, marketing en marktgroei buiten Singapore en juridische en compliance gerelateerde kosten. Enige overeenkomst tussen de Token Uitgever en U als participant in de Token Sale van DIT Tokens door de Token Uitgever uitgegeven en in relatie tot enige aankoop van DIT Tokens wordt geregeerd door enkel een separaat document waarin de voorwaarden (de “Token Sale Terms”) in beschreven zijn.

Mocht de gebeurtenis zich voordoen dat er enige inconsistenties zijn tussen de “Token Sale Terms” en deze Whitepaper dan zal eerstgenoemde prevaleren. Ten tijde van aankoop van enige DIT Token wordt U geacht deze Whitepaper en enige andere informatie die verzocht heeft en verkregen heeft van de Token Uitgever te hebben beoordeeld en stemt u in met de “Token Sale Terms”.

Markt- en industrie informatie en geen toestemming van enig ander persoon

Deze whitepaper bevat markt- en industrie informatie en voorspelling die zijn verkregen via interne enquêtes, rapporten en studies, waar passend als zowel marktonderzoek, publiekelijk beschikbare informatie en publicaties vanuit de industrie. Dergelijke enquêtes, rapporten, studies, marktonderzoeken, publiekelijk beschikbare informatie en publicaties vanuit de industrie vermelden over het algemeen dat de informatie die ze bevatten verkregen is via betrouwbare en valide bronnen maar er bestaat geen zekerheid ten aanzien van de accuratesse en compleetheid van dergelijke inbegrepen informatie.

Deze Whitepaper bevat informatie verkregen van diverse derde-partijen-bronnen (“Third Party Information”). Geen van de publicisten van Third Party Information heeft ingestemd met de toevoeging van de Third Party Information in deze Whitepaper en is daarmee niet aansprakelijk voor Third Party Information.

Alhoewel redelijke acties ondernomen zijn om te verzekeren dat de Third Party Information, die toegevoegd is aan deze Whitepaper, in de juiste vorm en context zijn gebruikt heeft noch de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, noch haar directeuren, uitvoerend personeel, medewerkers en adviseurs die op naam van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten acteren onafhankelijk de accuratesse, betrouwbaarheid, compleetheid van de informatie of onderliggende relevante van toepassing zijnde assumpties geverifieerd.

Als gevolg daarvan geven noch de Token Uitgever, noch haar directeuren, uitvoerend personeel, medewerkers of adviseurs die op naam van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten enige vertegenwoordiging of garantie ten aanzien van de accuratesse, betrouwbaarheid of compleetheid van dergelijke informatie en zullen niet verplicht zijn tot het verschaffen van enige updates hierover.

Gebruikte terminologie

Termen die gebruikt worden om een beter begrip van de DIT Tokens te verkrijgen als zowel bepaalde technische termen en afkortingen, als zowel in bepaalde omstandigheden de beschrijvingen, zijn onderwerp van de verkoop uitgevoerd door de Token Uitgever en de bedrijven en bedrijfsactiviteiten van de Token Uitgever en haar gelieerde. Deze beschrijvingen en toegeschreven betekenissen moeten niet worden behandeld als zijnde definitief en de toegeschreven betekenissen kunnen afwijken van de standaard betekenissen zoals die door de industrie toegekend worden aan betekenissen en/of gebruik ervan.

Verwijzingen in deze Whitepaper naar “wij” of “ons” verwijzen naar de Token Uitgever en “onze” zal in overeenstemming met voorgaande termen worden gebruikt.

“U” refereert aan enige persoon die toegang tot deze Whitepaper verkrijgt, aandachtig leest of deze beoordeelt en “jouw” zal in overeenstemming met voorgaande termen worden gebruikt.

Woorden die zich in enkelvoudige vorm uitdrukken zullen waar van toepassing de plurale variant bevatten. Met referenties naar personen worden zowel natuurlijke- als rechtspersonen bedoeld.

Restricties ten aanzien van distributie en verspreiding

De distributie en verspreiding van deze Whitepaper of enig gedeelte daarvan kan verboden of beperkt toegestaan zijn door wetten, regelgevende vereisten en regels van enige jurisdictie. In het geval dat er enige restricties van toepassing zijn bent U verplicht uzelf te informeren en te observeren welke restricties van toepassing zijn op U door het bezit of een deel van deze Whitepaper (als dat het geval is) zonder enige verantwoordelijkheid jegens de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten.

Personen naar wie een kopie van deze Whitepaper is gedistribueerd of verspreid, toegang tot toe verschaft of wie anderzijds deze Whitepaper in zijn of haar bezit heeft zal deze niet verspreiden en distribueren naar enige ander persoon, reproduceren of anderzijds deze Whitepaper distribueren of enige informatie hierin opgeslagen voor welk doeleinde dan ook. Eveneens zal deze persoon niet toestaan of er voor zorgdragen dat voorgenoemde gelijktijdig voltrekt.

Risico’s en onzekerheden

Aanstaande kopers van DIT Tokens moeten zorgvuldig de risico’s en enige onzekerheden aangaande de Token Uitgever en/of haar gelieerde, haar respectievelijke bedrijven en bedrijfsactiviteiten, de DIT Tokens, de Token Sale, het Inmediate Netwerk, alle informatie beschreven in deze Whitepaper en de Token Sale Terms afwegen en inschatten voor de aanschaf van DIT Tokens.

Als enige van dergelijke risico’s en onzekerheden zich ontwikkelen in daadwerkelijke gebeurtenissen, dan kunnen de bedrijven, financiële condities en resultaten van bedrijfsactiviteiten en toekomstperspectieven van de Token Uitgever en/of haar gelieerde materieel en negatief beïnvloed worden. In dergelijke gevallen kunt U deels of geheel de waarde van de Direct Insurance Tokens verliezen. U dient ook de Risicofactoren die verder in de Whitepaper beschreven te zijn te lezen en te begrijpen.

Image for post
Image for post

Onze visie

De verzekeringswereld van vandaag
De verzekeringsindustrie is behoudend. In tegenstelling tot enorme veranderingen in bijna elk aspect van ons leven, is de verzekeringsindustrie nog niet significant veranderd en wordt die nog steeds gekenmerkt door complexe, ondoorzichtige, inflexibele en trage processen. Het is nog steeds een vrij traditionele en papiergedreven sector waarin vele onderdelen ervan weinig groei en aanpassing vertonen.

De Toekomst

De toepassing van opkomende technologieën zoals het Internet, blockchain, smart contracts, encryptie en het “Internet of Things” (“IoT”) zal alleen maar toenemen en ons helpen om onze verzekeringsvisie tot een werkelijkheid te maken.

In ons toekomstbeeld is een verzekering afsluiten slechts een druk op de knop vanaf een met-het-internet-verbonden apparaat. Gedreven door data afkomstig van diverse betrouwbare bronnen en beschikbaar voor iedereen zullen verzekeringen alomvertegenwoordigd zijn in ons leven.

Beschikbaar op het moment dat je het nodig hebt om iets van waarde of je tegen een mogelijke gebeurtenis te beschermen. En dit allemaal met 100% controle over jouw veilig opgeslagen privé data.

Verzekeringsorganisaties zijn (nog) niet of niet volledig gedigitaliseerd. De operationele kosten worden tot een fractie gereduceerd van de huidige kosten en fraude wordt iets dat we alleen nog maar vanuit het verleden kennen. Verzekeraars kunnen zich richten op de corebusiness van een verzekeraar: het beheren van risico. Het wordt mogelijk om te focussen op portfolio management, productontwikkeling, voorspellende analyses, klantondersteuning en schadepreventie. En het gevolg hiervan is dat de consument hier direct van profiteert.

De technologieën die vandaag de dag opkomen ontwikkelen zich in een razendsnel tempo omdat onder andere de bereidbaarheid van de gebruikers alsmaar toeneemt. De huidige jongere generaties zijn vanaf de leeftijd van twee jaar al volledig opgegroeid met een breed scala aan elektronische apparaten en staan voor de nieuwe golf aan verzekering-afnemende-volwassenen.

In de toekomst…

kunnen auto’s, elektronische apparaten, of zelfs huishoudelijke apparaten een eigen verzekeringspolis hebben die niet alleen vastgelegd en beheert wordt via een smart contract op een blockchain netwerk, maar ook automatisch defecten kunnen registreren, het repareerproces op gang kunnen brengen en zelfs de betalingen kunnen uitvoeren.

De Inmediate missie: Effectieve verzekering voor iedereen

Wij hebben het initiatief genomen om de infrastructuur te bouwen voor een effectief “smart verzekeringsecosysteem en netwerk” dat:

- de kosten van verzekeringen drastisch reduceert

- verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen, distribiteurs en consumenten verbindt

- robuust, consistent, veilig, helder en toekomstbestendig is

- de weg opent naar geheel nieuwe verzekeringsproducten

- en altijd, overal en voor iedereen beschikbaar is

Wij noemen dit: het Inmediate netwerk.

Wie zijn wij?

Introductie Insurance Market Group

Gestart in 2014, innovators in hart en nieren en reeds een ‘full-service-verzekeringsplatform” gerealiseerd waar we gebruikers sturen door het ‘oerwoud aan mogelijkheden’ om te komen tot het meest passende verzekeringsproduct, passend bij de behoefte van de consument. Na het verkrijgen van een licentie voor het mogen opereren als verzekerings-makelaaar hebben we in 2016 onze eerste verzekeringspolis voor Insurance Market Pte. Ltd. verkocht.

We zijn een gepassioneerd, betrokken en inmiddels ervaren team van zowel technische- als verzekeringsprofessionals waarmee we intelligente algoritmen, platformen en API-koppelingen gebouwd en geleverd hebben. Daarnaast brengen we ook diepgaande risico- en projectbeheer vaardigheden mee. Op dit moment zijn onze twee kernproducten:

1. Onze B2C business, Insurance Market Pte. Ltd. (https://insurancemarket.sg) waar we consumenten de mogelijkheid geven om geïnformeerde besluiten ten aanzien van het afsluiten van verzekeringen te nemen in een kwestie van minuten tegen de beste prijs/kwaliteit verhoudingen. Simpel, snel en zonder zorgen.

2. Onze B2B2C business, Metis Consultancy Pte. Ltd., biedt een volledige “Platform as a Service” propositie bestaande uit actuele prijsopgaven, kwaliteitsvergelijking en polisafgifte- en afwikkeling richting andere tussenpersonen en distribiteurs.

Wat hebben we bereikt?

Mijlpalen

2014

 • Ontstaan van het idee van een online verzekeringsmarktplaats
 • Haalbaarheidsonderzoek van idee en marktonderzoek afgerond
 • Verzekeringsmakelaar licentie aanvraag ingediend

2015

 • Start ontwikkeling van de eerste Singaporese online portal gericht op verzekeringstussenpersonen
 • Creatie van de beoordelingsmodellen ten aanzien van verzekeringspolissen
 • De eerste verzekeraars sluiten zich bij ons aan: MSIG, Liberty en Tokio Marine besluiten om zich aan te sluiten bij het platform

2016

 • MAS tussenpersoon licentie toegekend
 • Succesvolle lancering van eerste B2C producten (reisverzekeringen)
 • Introductie van een overzicht van alle polissen
 • Meer verzekeraars sluiten zich aan bij het platform
 • In het vierde kwartaal zijn er vier typen verzekeringen online beschikbaar

2017

 • Eerste prijsbepaling en polisafwikkelings API geïmplementeerd met een verzekeraar
 • Succesvolle lancering van de B2B2C business en daarmee voorzien in een “Platform as a Service” voor verzekeringsdistribteurs
 • Insurance Market Pte. Ltd. genoemd als een van de zeven verzekering gerelateerde tech start-ups om in de gaten te houden1

2018

 • API hub afgerond en verbonden met 6 van de 17 verzekeraars2
 • Gestart met ontwikkeling van Inmediate netwerk
 • Zeven typen verzekeringen online beschikbaar
 • Bekendmaking dat levensverzekering als type toegevoegd wordt met drie bijbehorende producten
 • Inmiddels zeven verzekeringsdistributeurs aangesloten op de API hub en nog steeds uitbreidende
 • Ontwikkeling van de eerste cryptovaluta opslag verzekering gedekt door Lloyds verzekeraars3

1 https://www.postonline.co.uk/technology/2481843/blog-seven-asian-insurtech-start-ups-to-watch-in-2017

2 https://insurancemarket.sg/info/insurance-companies/

3 https://insurancemarket.sg/info/partners-insurance-market/

Technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologieën die de verzekeringsbeschikbaarheid en -distributie ingrijpend positief kunnen veranderen komen dichterbij. Hiermee komt de totstandbrenging van onze visie op verzekeringen ook binnen handbereik. De technologieën die dit mogelijk maken worden in de volgende paragrafen kort beschreven.

Blockchain

Blockchaintechnologie is al geruime tijd beschikbaar, echter recent is de technologie dusdanig verbeterd dat het ook toepasbaar wordt op een breed scala aan applicaties die afhankelijk zijn van de verwerking van grote hoeveelheden transacties zoals verzekeringsapplicaties.

Blockchaintechnologie in samenhang met gedecentraliseerde applicaties (zonder dat je op een centrale partij hoeft te vertrouwen) zoals “smart verzekeringspolissen” kunnen een enorme bijdrage leveren aan onze missie om “Effectieve verzekering voor iedereen” te realiseren.

Smart Contracts

Smart contracts zijn autonome zelf uitvoerende contracten die de overeenkomst tussen verzekerde en verzekeraar direct vastleggen in programmeercode. De code en de daarin opgesloten overeenkomsten bestaan op het gedistribueerde en gedecentraliseerde blockchain netwerk.

Smart contracts kunnen transacties en overeenkomsten uitvoeren tussen verschillende anonieme partijen die elkaar niet kennen zonder de noodzaak en afhankelijkheid van één centrale partij of derde die de transacties en overeenkomsten overziet en uitvoert. Daarnaast zijn de transacties altijd herleidbaar, transparant en onomkeerbaar.

Blockchain en smartcontracts bieden daarmee dus het raamwerk en de gereedschappen om op een geheel nieuwe wijze om te gaan overeenkomsten. Op deze wijze wordt er een ecosysteem en marktplaats gecreëerd waarbij zowel vraag en aanbod overeenkomsten kan afsluiten en bijbehorende transacties kan uitvoeren zonder dat men op elkaar hoeft te vertrouwen voor een correcte afwikkeling van dat wat afgesproken is. Samengevat: sneller, goedkoper en consistenter.

Partnerschap met Zilliqa

Het Inmediate netwerk zal gaan opereren op de Zilliqa blockchain. Zilliqa is ’s werelds eerste ‘high-throughput’ publieke blockchain platform, ontworpen om te schalen naar duizenden transacties per seconde.

Voornaamste voordelen van de Zilliqa blockchain:

 • Hoge capaciteit van verwerking transacties
 • lage kosten, hoge snelheid
 • Lokaal, gevestigd in Singapore
 • Robuust en veilig

Smart Contracts zijn eigenlijk geprogrammeerde afspraken

Stel, een verzekerde sluit een verzekering af tegen een temperatuur van 35.0 graden Celsius op een van te voren bepaalde dag en bijbehorende locatie.

De verzekerde heeft een premie betaald voor die verzekering en als blijkt dat de temperatuur op die afgesproken dag en locatie gelijk of boven 35.0 graden Celsius komt dan wordt het smartcontract automatisch uitgevoerd en krijgt de verzekerde het van te voren overeengekomen bedrag uitgekeerd zonder enige inmenging in het proces.

De bepaling of er aan de conditie wordt voldaan (≥35.0 graden Celsius) vindt plaats door middel van een verbonden en betrouwbare bron (een zogenaamde Oracle).

Oracles

Om een smart contract te kunnen activeren is deze afhankelijk van informatie zoals: tijd, locatie, condities, activa, gebeurtenissen en tal van andere soorten data. Deze informatie wordt voorzien door oracles (externe bronnen van informatie). Dit zijn betrouwbare en veilige datastromen die smart contract van informatie kunnen voorzien over welke voorgeprogrammeerde afspraken zij dienen uit te voeren. Betrouwbare datastromen kennen een enorme groei en hebben de potentie om smart contracts te voorzien van waardevolle input.

Internet of Things (IoT)

In de toekomst kan het gebruik van oracles nog verder uitgebreid worden met data die gegenereerd wordt door IoT, oftewel apparaten die met het internet verbonden zijn.

Application Programming Interfaces

API’s kennen een lange historie van gebruik en maken het mogelijk om verschillende computersystemen geautomatiseerd interactie met elkaar te hebben. De toepassing van deze technologie is wijdverbreid echter in de verzekeringsmarkt in Azië hebben deze nog een groeicurve te ondergaan.

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

Waarom Inmediate?

Blockchaintechnologie en toepassing van smart contracts brengen een enorme kostenbesparing en nieuwe productontwikkelingen met zich mee. Verzekeraars realiseren zich dit ook en zijn logischerwijs geïnteresseerd.

De bijdrage van Inmediate is de creatie van een ecosysteem waarin verzekeraars en distribiteurs in kunnen opereren en de voordelen ervan kunnen bieden aan de consumenten. Een ecosysteem en bijbehorende applicatie dat als doel heeft om de interacties tussen de consumenten en de verzekeraars en distribiteurs tot stand te brengen waarmee uiteindelijk “smart insurance” tot leven komt.

Het ecosysteem is een cruciaal onderdeel voor “smart insurance” om van de grond te komen en een succes te worden. Gebrek aan een dergelijk ecosysteem lijdt zelfs eerder tot verwarrende processen voor consumenten, hogere kosten, wet- en regelgeving uitdagingen, inefficiëntie, en trage voortgang.

Wat gaat Inmediate doen?

Inmediate’s netwerk en bijborende dApp vormen de kern, het hart, van de interacties tussen de verscheidene participanten van de “smart insurance” gerelateerde transacties. Zowel coördineren als orkestreren van de interacties, door standaarden te leveren ten aanzien van de data flow en daarmee frictie te verwijderen, behoren tot de functies van het netwerk.

Dit opent vervolgens nieuwe kansen voor verzekeraars, distribiteurs en consumenten terwijl er altijd gebruik gemaakt wordt van de meest recente technologieën en inzichten.

Inmediate maakt verzekeringen tot wat het behoort te zijn: snel, betaalbaar, transparant, flexibel, toegankelijk en verantwoord.

Het is Inmediate’s doel om de participanten samen te brengen, transacties te orkestreren en te ondersteunen in de toegankelijkheid en klantervaring van een product/service dat als een basisbehoefte kan gekenmerkt worden.

De rol van Inmediate

 • Ontwikkelen van het besturingsmodel van het netwerk, business rules en kwaliteitsstandaarden
 • Product- en smart contract ontwikkeling en validatie
 • Realisatie van een klantportaal en verbindingsmogelijkheden (infrastructuur en API’s) gebaseerd op een analyse van de klantwensen
 • Portal voor distribiteurs (infrastructuur en API hub)
 • Klantinformatie en identiteit validatie (no claim status, informatie over een object, condities zoals medische dossiers), KYC / AML (Know Your Customer / Anti Money Laundering))

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

 • Klantloyaliteits- en feedback programma’s
 • Smart contract boekingfunctionaliteit, — confirmatie en afhandeling
 • Oracle en IoT validatie (integratie, beveiliging, privacy, standaarden en protocollen)
 • Analysemogelijkheden ten behoeve van commerciële-, productontwikkeling-, risicobeheer- en rapportage inzichten
 • Opstellen en beheren van toetredingsvereisten van de netwerkparticipanten en partners
 • Uitvoeren van bestuur over het netwerk en risicomanagement
 • Ondersteuning en advies bieden aan stakeholders
 • Werkrelaties onderhouden met verzekeringstoezichthouders
 • Netwerkinfrastructuur opereren
 • Creatie en uitgifte van DIT token om ontwikkeling en uitbreiding van het netwerk te bespoedigen

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

De rol van verzekeraars in het netwerk

Verzekeraars en herverzekeraars zijn participanten wiens werk bestaat uit het nemen en daarmee accepteren van zekere risico’s onder specifieke omstandigheden. Zij kunnen bestaan uit grote algemene verzekeraars tot en met specialistische verzekeraars. De rollen van de verzekeraars op het netwerk bestaan uit:

 • Ontwikkelen, beprijzen en publiceren van op smart contract gebaseerde verzekeringsproducten
 • Aanbiedingen doen en participeren in klantloyaliteitsprogramma’s
 • Het voldoen aan gestelde standaarden zodat aangeboden producten veilig en duidelijk zijn
 • Het voldoen aan financiële verplichtingen
 • Het genereren van managementinformatie en ontvangen van hoogwaardige klant gerelateerde analytische informatie
 • Het genereren van rapportage ten behoeve van regelgeving

De rol van consumenten in het netwerk

Consumenten zijn participanten die verzekeringen zoeken om af te sluiten en deze online te beheren. In het proces van afnemen van verzekeringen wil de consument een geïnformeerde keuze maken en zoekt naar de beste prijs voor de te leveren diensten. Orders kunnen geplaatst worden via meerdere ‘points of sale’ (zowel online als via verbonden apparaten) en zowel direct met de verzekeraar of via distributiepunten. Klantrollen bestaan uit:

 • Zoeken naar verzekeringen voor risico’s, het kenbaar maken van de verzekeringswensen en betalen wanneer een verzekeraar accepteert. Voorzien in, toestaan en of opbouwen van relevante data voor de gezochte verzekering.
 • Participeren in feedbackverzoeken
 • Het ontvangen van claims en promotie-, loyaliteit-, referral- en feedback-beloningen met minimale inspanning

De rol van distribiteurs in het netwerk

Distribiteurs fungeren als de “toegangspoort” voor consumenten om gebruik te kunnen maken van het systeem. Dit is de plek waar consumenten transacties (begeleid of onbegeleid) kunnen uitvoeren. We maken een onderscheid in twee soorten distribiteurs:

1. Gelicentieerde distribiteurs (tussenpersonen en financieel adviseurs bijvoorbeeld)

2. Ongelicentieerde distribiteurs (denkend aan vergelijkers, vliegtuigmaatschappijen, reisbureaus of (telefoon)winkels etc.)

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

Sleutelfunctionaliteiten van het netwerk

Gestandaardiseerde vorm van waarde

DIT tokens vormen de gestandaardiseerde vorm van waarde in het netwerk. Iedere verrekening die in het netwerk plaatsvindt gebeurt op basis van de DIT tokens. Tegen een meerprijs is het ook mogelijk om fiat valuta te gebruiken. De tokens worden gebruikt voor betalingen zoals het aanroepen van API’s en de oracles, maar ook voor verrekeningen en distributie-toeslagen.

Bezitters van de DIT tokens genieten de voordelen van de toenemende functionaliteit van het netwerk als zowel het gebruik van de tokens zodra de snelheid en participatie in het netwerk toenemt.

Productcatalogus

Ons gedecentraliseerde Inmediate verzekeringsplatform stelt verzekeraars in staat om snel en tegen geringe kosten nieuwe producten uit te rollen. Een gedecentraliseerde documentenopslag wordt gebruikt om een up-to-date database van de producten te kunnen beheren met inzicht in details en parameters gerangschikt naar verzekeraar.

De productcatalogus is bereikbaar via (aangepaste) interfaces en API’s.

Plaatsen van een order

Consumenten kunnen kiezen uit verschillende verzekeringen, met specifieke condities en vervolgens betalen met een voorkeursvaluta. Dit kan fiat valuta, crypto of Inmediate’s DIT tokens zijn. Afhankelijk van de betaalwijze komen consumenten in aanmerking voor verschillende prijzen en eventuele beloningen. Inmediate voorziet in een suite aan oplossingen om te kunnen integreren in de diverse stappen in het orderproces zodat bijvoorbeeld distribiteurs een voorkeurs ‘payment gateway’ kunnen gebruiken.

Polis(sen) overzicht

Inmediate voorziet de consumenten in de mogelijkheid om een distribiteur- en verzekeraar overkoepelend overzicht te verkrijgen. Aangezien Inmediate contracten gebaseerd zijn op smart contracts, kan het overzicht vrij specifiek zijn in het aangeven van welke situaties onder de dekking vallen. Consumenten hebben inzicht in de gehele verzekeringsportfolio en toegang tot de bijbehorende polisvoorwaarden.

Claims en het uitbetalingsproces

De huidige manier van het verwerken van claims behoort tot de verleden tijd. Als aan van te voren vastgestelde condities is voldaan, dan wordt automatisch het uitbetalingsproces opgestart. Zonder inmenging van een partij wordt zowel het claimen als uitbetalen automatisch verricht. Uiteraard hebben de aan elkaar verbonden partijen (verzekerde en verzekeraar) wel inzicht in de historische claims.

Promotie, Korting en Loyaliteitsprogramma’s

Belonings-, loyaliteits- en kortingsprogramma’s geven consumenten meer prikkels om (herhaaldelijk) verzekeringsproducten af te nemen, de competitieve verzekeringsmarkt is daar geen uitzondering in. Op het Inmediate netwerk zijn verzekeraars en distribiteurs in staat om logica toe te passen in de smart contracts om voorgenoemde programma’s naar eigen inzicht vorm te geven.

Feedback

Verzekeraars en distribiteurs krijgen de mogelijkheid om consumenten te motiveren om feedback te geven door middel van een beloning in de vorm van DIT tokens. Het feedback beloningsmechanisme staat vervolgens Inmediate weer toe om op basis van een specifieke set aan condities focusgroepen van consumenten te creëren waarvan de verzekeraar feedback van wenst te ontvangen.

Verrekeningen

Verzekeraars en distribiteurs worden verplicht om een minimum aantal tokens te bezitten alvorens men kan participeren in het netwerk. Als toevoeging daarop is er basisregelgeving waaraan voldaan moet worden om te kunnen garanderen dat men in staat is om aan alle soorten typen claims en beloningen te kunnen voldoen. Verzekeraars en distribiteurs verkrijgen tokens door of deze te kopen of de door de consumenten ontvangen tokens te bewaren.

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

Voordelen

a. Consumenten

Voor consumenten zijn er de volgende voordelen:

 • Lagere verzekeringsprijzen vanwege lagere operationele kosten van verzekeraars
 • Meer op maat gemaakte verzekeringsproducten passend bij de behoefte, omdat:
 • Splitsing van producten: Toegang tot een passendere ‘tailor-made’ selectie aan producten en opties omdat gebundelde producten uitgesplitst zijn
 • Mogelijkheid om volledig geïnformeerde keuzes te maken omdat de details van de dekking volledig inzichtelijk zijn
 • Minder gedoe omdat het uitkeringsproces volledig geautomatiseerd verloopt
 • Meer duidelijkheid door uniforme standaarden, taal en voorwaarden
 • Directe uitbetaling als aan de van te voren bepaalde condities wordt voldaan
 • Toename van vertrouwen in verzekeringsmarkt
 • Financiële inclusie door het bieden van laagdrempelig en goed bereikbaar aanbieden van verzekeringsproducten op ieder moment en elke plek. Ongeacht of je verzekerd, onderverzekerd of onverzekerd bent.
 • Mogelijkheid om een ‘track record’ op te bepalen aangaande betrouwbaarheid
 • Mogelijkheid om beloningen van loyaliteitsprogramma’s te ontvangen
 • Mogelijkheid om feedback te geven om verzekeringsproducten te verbeteren

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

b. Verzekeraars en herverzekeraars

De redenen voor verzekeraars en herverzekeraars om deel te nemen aan het Inmediate netwerk is omdat een gedeeld ecosysteem voor de individuele verzekeraars een groter significant voordeel oplevert ten opzichte van een eigen systeem creëren, ontwikkelen en onderhouden. Een gedeeld ecosysteem neigt naar voorbeelden zoals Alibaba, Visa of Mastercard wanneer het gaat over de betalingsindustrie. Het biedt de mogelijkheid om een snelle ontwikkeling door te gaan tegen lage kosten op een effectief netwerk gericht op ‘smart insurance’. Concreet:

Significante kostenreductie:

 • In risicodekking, acceptatie, administratie en claims
 • Geautomatiseerde ‘clearing’ en verrekening (een onderbelicht, maar enorm issue in de huidige systemen)
 • Reductie in fraude
 • Snelheid en accuratesse
 • Verhoogde verkoopkansen omdat:
 • Nieuwe distributiekanalen (direct naar point of sale)
 • Nieuwe consumenten (nieuwe markten en nieuwe producten)
 • Verhoogd vertrouwen en loyaliteit van consumenten
 • Differentiatie ten opzichte van concurrenten door het lanceren van nieuwe en verbeterde producten
 • Laagdrempelig om nieuwe producten te lanceren, korte ‘time-to-market’
 • Gedeeld loyaliteits- en feedbackprogramma
 • Reputatie en merkwaarderingsvoordelen

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

c Distributeurs (agentschappen, tussenpersonen en point of sale)

 • De voordelen voor distribiteurs, met of zonder vergunning, om deel te nemen aan het Inmediate netwerk zijn:
 • Mogelijkheid om consumenten beter te bedienen en additionele omzet te creëren omdat:
 • Toegang tot meer producten
 • Beter inzicht in verzekeringspolissen en details
 • Mogelijkheid om ‘cross-selling’ toe te passen om andere producten en/of diensten te verkopen
 • Lagere kosten omdat:
 • Geautomatiseerde, real-time uitvoering van verzekering
 • Geautomatiseerde bepaling of claims uitgekeerd dienen te worden
 • Geautomatiseerde ‘clearing’ en verrekening (een onderbelicht, maar enorm issue in de huidige systemen)
 • Integratiemogelijkheden middels API’s om de eigen systemen en websites te koppelen aan het Inmediate netwerk.

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

De DIT (Direct Insurance Token)

DIT als middel van gestandaardiseerde waarde

De DIT token kent verschillende functies in het Inmediate netwerk. Onder andere als een middel om transactiekosten te kunnen voldoen, maar ook om beloning toe te kennen aan consumenten als zowel zelf beloond te worden door middel van bijdrage aan het platform. Toegang tot het netwerk en alle activiteiten die mogelijk zijn hebben een prijs. Premies en claims kunnen zowel uitbetaald worden in tokens, andere cryptovaluta als fiat valuta gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de verzekeringspolis.

Minimumvoorwaarden voor verzekeraars, distribiteurs en tussenpersonen

Er zijn ook minimumeisen waar verzekeraars, distribiteurs en tussenpersonen zich aan moeten houden om gebruik te kunnen maken van het Inmediate netwerk. Zij dienen een minimum aantal aan DIT tokens aan te houden om deel te kunnen nemen aan het netwerk. De hoeveelheid aan tokens die men minimaal dient aan te houden zal afnemen zodra meer verzekeraars en distribiteurs deelnemen en het netwerk en de waarde van de token toeneemt.

Waar kan de token allemaal voor gebruikt worden? Voorbeelden:

 • Offertes — bestaande uit database queries, berekeningen en API calls
 • Transacties — wederom API calls, verrekeningen en betalingen door de consument
 • Registraties — voor nieuwe verzekeraar/polis combinaties om geanalyseerd te worden en geregistreerd te worden op het netwerk
 • Verrekeningen — zowel financiële als smart contract verrekeningen en vrijgeven van betalingen
 • Klantloyaliteitsprogramma’s — beloningen aangaande klanttrouwheid
 • Feedbackprogramma’s — beloningen voor het geven van feedback als consument met opgedane ervaringen met verzekeraars en producten
 • Oracles / Data en IoT connecties
 • Betalingen
 • Technische- en consultancy ondersteuning
 • ‘Software as a Service’ platform verbindingen

Onze oplossing én bijdrage: het Inmediate netwerk

Neem verzekeringen af “waar je wilt, wanneer je wilt, voor wat dan ook zonder het gedoe van claimen”. Neem als voorbeeld een langverwachte skivakantie naar Japan. Je neemt de beslissing om een sneeuwverzekering af te nemen voor de zekerheid.

De Inmediate werkwijze is dan als volgt: verzekeraars-app openen, aanbiedingen ontvangen, een keuze maken en klaar! Dat is het. Niks meer dan dat, zo simpel als het maar zijn kan.

Eenmaal aangekomen in Japan blijkt het al een aantal dagen niet gesneeuwd te hebben. Je ontvangt een notificatie via de app met de mededeling dat de verzekeraar je al uitbetaald heeft. Zonder gedoe, automatisch geclaimd.

Polis afsluiten, Smart Contract, Oracle die getriggerd wordt, automatische uitbetaling

Use cases

De situaties waarop ‘smart insurance’ voornamelijk op toegepast kan worden, de use cases, zijn de zogenaamde parametrische-, garantie- en service gerelateerde verzekeringen.

Parametrische verzekeringen zijn verzekeringen waarbij het mogelijk is om meetbaar en daarmee exact uit te drukken of iets wel of niet is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de vertraging van een vliegtuig: er valt exact te zeggen met hoeveel tijd het vliegtuig later is geland of vertrokken. Het voordeel hiervan is dat het mogelijk wordt om door ‘smart contracts’ toe te passen er geautomatiseerd handelingen uitgevoerd kunnen worden.

In onze data-gedreven wereld verwachten we dat uiteindelijk nagenoeg alles in parameters te vangen valt, maar afhankelijk van de complexiteit van de parameters zal het ene product langer duren om te automatiseren omdat er wellicht geheel nieuwe infrastructuren gebouwd moeten worden. Tegelijkertijd betekent dat niet dat we nu maar passief moeten afwachten totdat dat moment er is. Want er is vandaag de dag al een enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring aanwezig om geautomatiseerde verzekeringsproducten te maken. Een aantal voorbeelden:

Infectieziekteverzekering: een verzekering ten behoeve van het uitsluiten van een infectieziekte nadat je er tegen gevaccineerd bent.

Vlucht- en/of bagage vertraging verzekering: (Axa is deze verzekering al aan het uitproberen met het zogenaamde Fizzy verzekeringsproduct)

Verzekeringen tegen ziektes of ongevallen die je op kunt lopen of waar je voor vreest (zoals zwangerschapsdiabetesproducten ontwikkeld door Swiss Ru en Manu Life of een persoonlijk ongeval dat je kan overkomen)

Weersverzekeringen voor vakanties, gewassen of (speciale) evenementen waar je jezelf tegen wilt beschermen. Maar denk ook aan een verzekering op de bezorging van een pakket om je tegen vertraging of retournering te beschermen.

Beschikbaarheidsverzekering: dek jezelf tegen de risico’s dat er geen beschikbaarheid van transport is op een gegeven moment dat je het nodig hebt.

Object gerelateerde verzekering doelend op glasschade, een defecte batterij of andersoortige schade die je kan ondervinden aan een apparaat.

En natuurlijk ook verzekering tegen natuurrampen zoals orkanen, aardbevingen, overstromingen en andere extreme natuur omstandigheden.

Het Team

Otbert de Jong — CEO

Otbert is medeoprichter en CEO van Insurance Market Group Pte. Ltd. en haar dochterondernemingen. Hij heeft een passie voor het eenvoudig beschikbaar maken van simpele, goedkope, betrouwbare en duidelijke verzekeringen voor iedereen. De afgelopen 4 jaar heeft hij gewerkt aan het opbouwen van Insurance Market. Daarvoor beklede hij verschillende internationale senior posities bij ABN AMRO Bank en was hij partner bij PwC.

Yi Sheng Tan — CCO

Yi Sheng is als een vis in het water in de wereld van Financiën en Verzekeringen. Hij startte zijn carrière als jonge high potential bij de OCBC Bank in Singapore en is mede-oprichter van ClearlySurely, een levensverzekeringen vergelijkingswebsite, die in 2015 van start ging. Sindsdien heeft hij een excellente reputatie in het informeren over levensverzekeringen. ClearlySurely is, tezamen met andere initiatieven, Insurance Market’s partner als het aankomt op kennis, inhoud en innovaties.

Nelius Strydom — CTO

Nelius is een voormalige executive van de Standard Chartered Bank. De afgelopen vijf jaar heeft hij grote strategische projecten voor verzekeringsmaatschappijen uitgerold. Daarbij lag de focus op verkoop- en distributiemodellen, met een speciale aandacht voor de digitale strategieën en nieuwe technologie. Tot slot heeft hij een brede ervaring in het ondersteunen van Fintech en E-commerce bedrijven in zowel hun groeistrategieën als het aantrekken van investeerders.

Jeremiah Tan — COO

Jeremiah Tan is Chief Operating Officer en medeoprichter van Insurance Market Pte Ltd. Vanaf het allereerste begin van Insurance Market heeft hij de beoordelingskaders opgebouwd rond de analyse van verzekeringsproducten. Hierdoor heeft hij een ongeëvenaard inzicht in verzekeringspolissen en hun details. Zijn ervaring op dit gebied, samen met zijn kennis van smart contracts, maakt hem een key resource voor het Inmediate netwerk.

Max Kantelia. Co-Founder at Zilliqa & Anquan

Max is medeoprichter van Anquan Capital en Zilliqa, beide gevestigd in Singapore. Anquan maakt complexe technologische oplossingen binnen de cyberbeveiliging en private blockchains. Zilliqa is een openbare blockchain met ongekend hoge transactiessnelheden, gelanceerd in het begin van 2018, die op nummer 41 staat in ‘s werelds top 50 crypto-valutalijst. Max is al geruime tijd ondernemer en investeerder in de Fintech wereld.

Thomas Urbanec. Golden Peak Consultancy

Tomas is momenteel Chairman en Managing Partner of Golden Peak Culsultancy. Voorafgaand aan de oprichting van Golden Peak had Thomas een carrière van 25 jaar achter de rug in Consumer Insurance. Hiervan heeft hij 9 jaar voor Prudential UK gewerkt in het Asia Regional Office en de Singapore business als Chief Marketing Officer, Chief Partnerschip Distribution Officer en uiteindelijk als Chief Executive Officer en Executive Director. Voor hij bij Prudential aan de slag ging was hij werkzaam als Executive Vice Predisent, International Personal Lines voor ACE Insurance (nu Chubb) en heeft hij tevens ervaring met Regional Leaderschip posities voor AIG in Tokyo en Hong Kong.

Hans Diederen. Wealth Management Practitioner

Hans is een gevestigde CEO met een carrière van ruim 25 jaar binnen de financiële dienstverlening verspreid over drie continenten; Latijns America, Europa en Azië. Hij heeft twaalf jaar ervaring in Azië, waarvan tien jaar in vermogens management én met de verantwoordelijkheid voor het aansturen tot 400 medewerkers. Hij heeft succesvol cross-functionele en multiculturele management teams geleid en heeft een scherp begrip van zowel traditionele als hedendaagse inversteringsmodellen.

Sinds 2017 fungeert hij als onafhankelijk adviseur voor Aziatische ondernemingsfamilies waarbij hij een holistische aanpak hanteert voor de intergenerationele vermogensplanning.

Christel Quek. PIN8CLE Ventures

Christel is een tech zwaargewicht, oprichter en wijnliefhebber. Ze is medeoprichter van BOLT (mobiel entertainment voor de volgende 6 miljard), adviseur van Zilliqa (nieuwe generatie blockchain met ongekend hoge transactiessnelheden). Voorheen heeft ze tevens gewerkt bij Brandwatch, Twitter, Samsung en Havas.

Dick van Motman. Global President Dentsu Creative Agencies

Dick is een corporate entrepreneur met ruim 30 jaar ervaring in het bouwen van merken en bedrijven door middel van innovatie en creativiteit. Hij werkte vanaf 2012 voor Dentsu als het eerste niet-Japanse hoofd voor Dentsu Asia. Na de overname door Aegis werd hij CEO voor het gecombineerde Dentsu Aegis-netwerk in Zuidoost-Azië, dat verdubbelde door een combinatie van overnames en organische groei tot ruim 4000 medewerkers. Recentelijk werd hij de eerste niet-Japanse Global President van Dentsu’s wereldwijde creatieve takken.

Yen Saw. Non-executive board member

Yen is een veteraan in de verzekeringswereld en werkte in verschillende senior posities bij Aviva Asia, als CEO in Indonesië en Maleisië en als hoofd bedrijfsontwikkeling voor de Aziatisch-Pacifische regio. Momenteel is Yen werkzaam als senior consultent voor verschillende verzekerings- en herverzekeringsbedrijven. Daarnaast is zij lid van de raad van bestuur van ReMark International, een dochteronderneming van één van de grootste herverzekeringsbedrijven ter wereld.

Partners

Zilliqa — Inmediate gaat gebruik maken van de Zilliqa blockchain. Zilliqa is ‘s werelds eerste blockchain die in staat is om op hoge snelheid grote hoeveelheden transacties te verwerken, op te schalen tot duizenden tegelijk. Hiermee brengt Zilliqa als eerste de theorie van sharding in de praktijk. Dit lukt Zilliqa met het unieke protocol dat zij hanteren, waarbij het aantal transacties dat verwerkt kan worden groeit wanneer het netwerk groeit. Het platform is op maat gesneden voor gecententralisserde apps die werken met secure data en zo ontworpen zodat zij aan alle eisen kan voldoen die die het opschalen van machine learning en financiële algoritmes onherroepelijk met zich meebrengen. Zilliqa is de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzocht, getest, en ontwikkeld en stond vervolgens aan de wieg van enkele baanbrekende commerciële toepassingen.

FWD Group — Gestart in 2013 in Azië, FWD Group is de verzekeringstak van investeringsmaatschappij Pacific Century Group (PCG). FWD was de eerste verzekeraar die het belang van het Inmediate ecosysteem onderschreef en tevens de eerste van de vijf initiële partners die de eerste golf van gebruikers gaan genereren. PCG is een in 1993 opgerichte Aziatische private investment group. De pilaren van hun core business omhelzen drie interessegebieden: financiële dienstverlening, technologie, media & telecommunicatie, en vastgoed. Tot slot heeft PCG zich stevig verankerd in een geschiedenis van het houden en doorontwikkelen van assets en een uitgebreid netwerk van krachtige relaties in Azië.

Deloitte — Deloitte is een ondersteuner van Insurance Market Group die ver terug gaat. Deloitte is een van de zogenaamde ‘Grote Vier’ accounting organisaties en de grootste gemeten in omzet en aantal professionals in dienst. Deloitte verleent diensten op het gebied van audits, belastingsadvies, consultancy, ondernemingsrisico en financiële dienstverlening met meer dan 263.900 werknemers wereldwijd. In boekjaar 2017 is Deloitte de nummer 6 van grootste private ondernemingen in de Verenigde Staten.

DIT Tokens

Waardekenmerken

Een van de redenen die voor waarde van de DIT tokens zorgen is de toepassingsmogelijkheid ervan in het Inmediate netwerk. Een andere factor die ook meeweegt is het feit dat iedere verzekeraar een minimum saldo aan tokens moet aanhouden om de garantie te kunnen geven om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het minimale saldo is dynamisch en past zich aan de waarde van de DIT token en het aantal deelnemende verzekeraars aan om er voor te zorgen dat er genoeg liquiditeit beschikbaar blijft en ook nieuwe toetredende verzekeraars een gelijke kans te geven. Ook het aantal smart contracts zal toenemen naarmate het aantal verzekeraars dat deelneemt in het netwerk toeneemt.

 • De toepassing van de DIT tokens zal alleen maar meer toenemen met:
 • Het aantal verzekeraars
 • Het aantal distribiteurs
 • Het aantal verzekeringsproducten dat aangeboden wordt
 • Het aantal eindgebruikers (consumenten)
 • De uitbreiding van functionaliteiten op het platform (zowel huidige verbeteren als nieuwe)

DIT Tokens

Op welke wijze worden de DIT Tokens gedistribueerd?

Inmediate creëert eenmalig één miljard (1.000 miljoen) DIT tokens. Het gebruik van deze tokens worden over verschillende categorieën verdeeld:

 • % tokens voor loyaliteitsprogramma’s
 • % tokens die in het systeem circuleren ten behoeve van liquiditeit
 • % tokens die door netwerkparticipanten in balans gehouden moeten worden
 • % overig (inclusief reserve en lange termijn investeerders)

50% van de tokens komen beschikbaar tijdens een ‘token sale’. 15% van de tokens is gereserveerd voor het Inmediate team met een wachtperiode van 6 maanden waarvan 20% vrijkomt na 6 maanden. Daarna komt er per kwartaal 20% voor adviseurs vrij en 10% voor management en staf.

De 20% gereserveerd voor de bijdragende deelnemers wordt gebruikt om diverse partijen te belonen voor bijdragen die ze leveren aan het ecosysteem. Denk aan middelen, intellectueel eigendom of andere services. Maximaal de helft mag toegekend worden aan zusterondernemingen van Inmediate voor de overdracht van infrastructuur en terugbetaling van de kosten gerelateerd aan de token sale.

De overige 30% wordt in reserve gehouden om beloningen te kunnen uitkeren aan deelnemers en partners wanneer nodig en in de toekomst.

Daarnaast dienen de algemene reserve en niet gespendeerde DIT tokens als een liquiditeitspool om de waarde van de tokens te kunnen managen en wanneer nodig om ongewenste volatiliteit te kunnen beheren.

DIT Tokens

Gebruik van de middelen

Geld dat opgehaald wordt tijdens de ‘token sale’ wordt gebruikt voor de eerste versie van de dApp en het ecosysteem, een POC (proof-of-concept) in samenwerking met 3 á 4 verzekeraars, het ontwikkelen van de netwerk gerelateerde processen, procedures en standaarden.

Het doel is om in een kort tijdsbestek de structuur, inrichting(smogelijkeden), bestuur en de verbindingsmogelijkheden te realiseren zodat verzekeraars en andere deelnemende partijen ‘smart insurance’ producten kunnen gaan ontwikkelen. Een beste inschatting met de kennis van vandaag de dag waaraan de gelden besteed gaan worden is als volgt:

Budget toekenning Beschrijving Percentage

 • Netwerkontwikkeling Installeren en configureren van de netwerk omgeving
 • Ontwikkelen van de Inmediate dApp, netwerk- en verbindingsmogelijkheden
 • Ontwikkeling van portals
 • IT activiteiten Systeemkosten
 • Dagelijkse monitoring en management van de IT infrastructuur
 • Productontwikkeling Ontwikkeling van smart contracts in samenwerking met Zilliqa en verzekeraars
 • Marketing Accountmanagement van verzekeraars en distribiteurs
 • Bedrijfsontwikkeling gerelateerde activiteiten voor het netwerk
 • Financiën, Legal en KYC, Legal, Compliance en wet- en regelgeving
 • Compliance
 • Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten

Development

Roadmap

Q3 2018

· Overeenkomst met drie additionele verzekeringspartners

· Publicatie van beslissingen over de eerste drie ‘Proof of Concept’ Producten

· Publicatie van het functioneel ontwerp van het ecosysteem en de specificaties

Q4 2018

· Conversie van DIT Tokens gebaseerd op Ethereum blockchain naar Zilliqa blockchain

· Voltooien van drie POC producten qua prijsdekking en onderbouwing en richtlijnen voor prijsbepaling

· Publicatie van white paper met juridische, operationele en regulerende kaders

· Oplevering prototype dApp op Zilliqa

· Oplevering eerste prototype smart insurance product

Q1 2019

· Ontwikkeling van het netwerk van oracles, interfaces en uitbetaling- en verrekening functies

· Voltooien van integratie ecosysteem elementen en testen

· Presentatie en marketing van initieel product voor distributiekanalen en het publiek

· Realisatie van een robuuste productielijn voor ontwikkelen op productieomgeving

· Uitbreiding van het gebruik en de inzet van het klantloyaliteitsprogramma

· Uitbreiden van samenwerking met distribiteurnetwerken en analyses

Q2 2019

· Voltooien van de oracle configuratie en het monitoren van de prototype-producten

· Testen van het eerste prototype binnen een beperkt testpubliek

· Opleveren van prototype 2 en 3

· Voltooien van de code voor distributie en connecties

· Publicatie van additionele smart-contract gebaseerde product(en)

· Publicatie van white paper over oracles gericht op verzekeringen

Vergelijkbare producten en analyse

Policy Pal

Ontwikkelt een product om jezelf te beveiligen tegen ‘wallet hacks’ en ‘p2p mutual aid’

Inmediate fungeert als een verbinder tussen vraag (consumenten) en aanbod (verzekeraars) en met een focus op duidelijke en gemakkelijk te begrijpen verzekeringsproducten.

Op dit moment speelt p2p verzekering geen rol in het Inmediate netwerk.

Fizzy

Parametrisch gebaseerde vliegtuigvluchtverzekering gebaseerd op events die getriggerd worden. Een product van AXA verzekeringen.

Fizzy kan een product zijn dat gedistribueerd kan worden middels het Inmediate netwerk.

Rega

Introduceert groep gebaseerde verzekeringen waarbij de groepen elkaar beschermen

Inmediate is een ecosysteem dat het mogelijk maakt om ‘smart insurance’ producten gestructureerd wijd te verspreiden. Het wordt mogelijk om een veelvoud aan typen smart contracts te ondersteunen, ook degenen die onderschreven worden door ‘peer groups’ zolang deze maar voldoen aan de technische specificaties en wet- en regelgeving.

Insurepal

Een verzekeringsnetwerk dat zich concentreert op vertrouwen tussen de participanten en op basis van bewijs functioneert.

Inmediate is een ecosysteem dat het mogelijk maakt om ‘smart insurance’ producten gestructureerd wijd te verspreiden. Het wordt mogelijk om een veelvoud aan typen smart contracts te ondersteunen, ook degenen die ‘social proof-based’ zijn zolang deze maar voldoen aan de technische specificaties en wet- en regelgeving.

Etherisc

Biedt een netwerk aan voor gedecentraliseerde verzekeringen

Wij zien overeenkomsten tussen Inmediate en Etherisc. Etherisc probeert een allesomvattende oplossing te zijn, zo is het ook de bedoeling dat het voorziet in een acceptatieproces. Uit basis van eigen ervaring zijn we er van overtuigd dat doeltreffend een bewust klein gehouden (deel)project uitvoeren de snelste weg is naar het bereiken van succes. Om vervolgens hiervan te leren, te verbeteren en te groeien op basis van opgedane ervaring.

Tokenbeschrijving

Hoe moet de toepassing van de tokens gaan werken?

Flow van de tokens door het Inmediate netwerk

Om de flow van de tokens door het netwerk te beschrijven gaan we aan de hand van een voorbeeld stap voor stap door de processen heen.

Voor het voorbeeld gebruiken we een consument die een verzekeringsproduct wilt afsluiten via een applicatie van een derde partij (distribiteur van verzekeringen).

De volgende stappen kunnen dan vervolgens worden geïdentificeerd:

In de app van de distribiteur wordt de consument een overzicht verschaft met de verzekeringsproducten die beschikbaar zijn en direct afgesloten kunnen worden

Nadat de consument een verzekeringsproduct heeft uitgekozen wordt er een smart contract geboekt. 100 consumenten betalen allemaal een premie van 1 DIT token in dit voorbeeld. In totaal zijn er dus 100 DIT tokens betaald als premie.

Vervolgens ontvangt de distribiteur een vergoeding in DIT tokens voor verleende services waaronder het aanmaken van het ‘smart insurance contract’.

De verzekeraar houdt een minimum saldo aan DIT tokens aan om te kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen

De relevante oracle(s) kunnen getriggerd worden door een of meerdere gebeurtenissen

De smart contract controleert vervolgens de oracle op gebeurtenissen en betaalt de van te voren afgesproken vergoeding uit of de smart contract verloopt doordat er geen evenement is dat uitbetaling activeert.

DIT tokens kunnen verzonden worden door verzekeraars, distribiteurs, consumenten op de Zilliqa blockchain naar publieke exchanges of wallets die door het DIT token netwerk ondersteund worden.

Tokenbeschrijving

Zilliqa ontwikkelt op dit moment een ‘non-Turing-complete’ front-end programmeertaal dat lijkt op Solidity, de programmeertaal die op de Ethereum blockchain gebruikt wordt.

Terwijl de frontend programmeertaal van Zilliqa zich in de realisatiefase bevindt, wordt Inmediate een van de eersten die smart contracts op de Zilliqa blockchain gaan realiseren en we hebben directe communicatie met het development team van Zilliqa. De nieuwe programmeertaal is uitermate geschikt voor dApps die een hoge doorvoersnelheid vereisen. En de hoge doorvoer van een groot aantal transacties is nou net wat het Inmediate netwerk nodig heeft.

Corporate structuur

Inmediate Pte. Ltd. is een nieuwe juridische entiteit onder de moedermaatschappij Insurance Market Group Pte. Ltd. Alle dochterondernemingen hebben de standplaats in Singapore en zijn voor 100% in bezit van de moedermaatschappij Insurance Market Group Pte. Ltd.

Insurance Market Group Pte. Ltd.

Insurance Market Group Pte. Ltd. is de moedermaatschappij. De aandeelhouders zijn allemaal private investeerders. 65% van alle aandelen zijn in bezit van het team aan oprichters.

Insurance Market Pte. Ltd.

Insurance Market Pte. Ltd. fungeert als de online tussenpersoon waar gebruikers mee interacteren via de website https://insurancemarket.sg. Op dit moment worden er zeven producten aangeboden en heeft het platform directe verbindingen met 17 verzekeraars. Insurance Market Pte. Ltd beschikt over een licentie, uitgegeven door het MAS, voor het mogen opereren als een verzekeringstussenpersoon.

Metis Consultancy Pte. Ltd.

Alle (back-end) technologie die vandaag de dag gebruikt wordt door Insurance Market Pte. Ltd. is ontwikkeld door Metis Consultancy Pte. Ltd.

Metis Consultancy Pte. Ltd. is in het bezit van het IP (Intellectual Property) van het gehele systeem dat gemoeid is met het afsluiten van verzekeringen.

Inmediate Pte. Ltd.

Inmediate Pte. Ltd. is een nieuwe juridische entiteit onder Insurance Market Group Pte. Ltd. die het nieuwe ecosysteem, zoals beschreven in dit document, gaat bouwen en onderhouden. De website is https://inmediate.io.

Risicofactoren

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen mogelijk gedwongen worden om de werkzaamheden volledig te stoppen

Door een tal van redenen, hieropvolgend niet uitputtend benoemd, bestaat er de mogelijkheid dat de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten niet rendabel zijn om langer voort te zetten en de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen doen besluiten om geheel te stoppen met de bedrijfsactiviteiten of om acties te ondernemen die resulteren in het opheffen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten:

- Onwenselijke fluctuatie in de waarde van cryptografische en fiat valuta

- de onmogelijkheid van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten om (gebruiks)waarde te realiseren voor de Inmediate DIT Token

- het falen van het realiseren van commerciële relaties

- het falen van overeenstemming over gebruik van intellectueel eigendom

Negatieve publiciteit kan zowel materiële schade als nadelige effecten hebben op de prijs van DIT tokens

Negatieve publiciteit gerelateerd aan a) de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten; b) DIT tokens; of c) sleutelfiguren (personeel) van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, kan zowel materiële schade als nadelige effecten uitoefenen op de perceptie van de markt op de marktwaarde van DIT token, ongeacht of voorgenoemde publiciteit gerechtvaardigd is of niet.

Er is geen garantie op enige vorm van succes van Inmediate en/of DIT tokens

De waarde van en de vraag naar DIT tokens is sterk gerelateerd en afhankelijk van de prestatie en de mate van gebruik van het Inmediate Netwerk. Er is geen garantie dat de DIT Tokens gebruikt gaan worden en daarmee enige vorm van commercieel succes bereiken. De DIT Token is nog niet volledig ontwikkeld, afgerond en geïntegreerd. De DIT Token is onder onderhevig aan toekomstige aanpassingen en wijzigingen voorafgaand aan de lancering van de DIT Token.

Zulke veranderingen kunnen resulteren in onverwachte en onvoorziene effecten op de geprojecteerde mogelijke vooruitzichten in relatie tot de gebruikers en daarmee het succes beïnvloeden. Zij het positief of negatief.

Terwijl de Token Uitgever iedere mogelijke inspanning heeft gedaan om een realistische inschatting te geven is er geen garantie dat de tijdens de Token Sale ingezamelde cryptovaluta voldoende zijn om de DIT Token daadwerkelijk te realiseren en integreren.

Op basis van voorgenoemde of enige andere reden is er geen garantie en/of zekerheid dat de ontwikkeling en integratie van de DIT Token afgerond en daadwerkelijk gelanceerd wordt. Als gevolg kan het zo zijn dat de gedistribueerde DIT tokens als weinig waardevol worden beschouwd en zodoende van invloed is op de handelsprijs van de DIT tokens.

Risks relating to the token issuer and its affiliates

De DIT Token is bedoeld om ontwikkelt, bedient, en onderhouden te worden door de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten. Gebeurtenissen of omstandigheden die nadelige effecten uitoefenen op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen wederom een nadelig effect hebben op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten als zulke gebeurtenissen of omstandigheden invloed uitoefenen op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten mogelijkheid om de DIT token te onderhouden. Voorgenoemde heeft een bijbehorend effect op de handelsprijs van de DIT tokens.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen zowel materiële en negatieve effecten ondervinden als zij mislukken in het effectief managen van de werkzaamheden als haar bedrijfsactiviteiten ontwikkelen en evolueren, wat een directe impact uitoefent op haar mogelijkheid om de DIT Token te beheren en daaropvolgend een impact heeft op de handelsprijs van DIT Tokens.

De financiële technologie, cryptovaluta industrieën en de markten waarin De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten in opereren zijn snel gegroeid en zullen deze groei continueren. Het competitieve landschap zal eveneens een ontwikkeling doorzetten die reageert op nieuwe technologische ontwikkelingen, veranderende bedrijfs-/verdienmodellen en andere factoren.

Als een gevolg van de continu veranderende omgeving kan het zo zijn dat de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten moeilijkheden treffen in aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Op basis van voorgaande is de duurzaamheid van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten afhankelijk van de vaardigheden om de respectievelijke werkzaamheden te managen, aan te passen aan technologische ontwikkelingen en markttrends, en te waarborgen dat gekwalificeerde en competente werknemers ingehuurd worden en het personeel gepaste training krijgt.

Met het evolueren van de bedrijfsactiviteiten en gelieerde entiteiten, moeten de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten ook de operationele infrastructuur uitbreiden en aanpassen.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten vertrouwen op blockchaingebaseerde software systemen, wallets voor cryptografische tokens en andere gerelateerde token-opslag mechanismen, blockchaintechnologie en smartcontracttechnologie. Om de technische support infrastructuur voor de DIT token effectief te kunnen blijven beheren is het eveneens noodzakelijk om de datasystemen, andere operationele systemen en procedures en beheer mechanismen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten te blijven upgraden en verbeteren. Deze upgrades en verbeteringen vereisen een continue inzet van resources, zijn waarschijnlijk complex en zullen in toenemende mate afhankelijk zijn van gehoste computer services van derde partijen waar de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten geen controle op uit kunnen oefenen.

Als de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten niet in staat zijn om de huidige systemen en organisatie(inrichting) aan te passen op een tijdige, efficiënte en kosteneffectieve manier aan de veranderende omstandigheden, kan het het bedrijf, financiële condities en bedrijfsactiviteiten nadelig beïnvloeden.

Als derde partijen van wie de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten afhankelijk is onderwerp zijn van beveiligingsinbreuken of op andere wijze aan disrupties onderhevig zijn, waarbij de integriteit en beschikbaarheid van de respectievelijke interne informatie wordt aangetast met als gevolg een verlies van vertrouwelijke of gepatenteerde informatie en daarmee economisch verlies, kan het gevolg zijn dat de dienstverlening en het toegepast nut van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten op dusdanige negatieve wijze beïnvloed wordt.

Financieel, arbeid gerelateerde of andere resource gerelateerd verlies heeft een negatief effect op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten haar bedrijven, financiële condities en bedrijfsactiviteiten en heeft een direct negatief effect op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten mogelijkheden om de DIT Token te beheren. Aangezien de DIT Token het hoofdzakelijke product is waaraan Inmediate is gerelateerd kan dit de handelsprijs nadelig beïnvloeden.

Het kan zijn dat de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten systeemfouten, ongeplande interrupties in het netwerk of services, hardware of software defecten, beveiligingsinbreuken of andere oorzaken ervaren die een negatief effect op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten uitoefenen betreffende haar infrastructuur netwerk en/of Inmediate DIT Token / DIT Network.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zijn niet in staat om te anticiperen op incidenten die betrekking hebben op hacks, cyber-aanvallen, mining aanvallen (inclusief maar niet gelimiteerd tot ‘double-spend attacks’, majority mining, power attacks en “selfish-mining” attacks), DDoS aanvallen (distributed denial of service), of errors, zwakheden of defecten in DIT Tokens, de bijbehorende Wallet of enig andere technologie (inclusief maar niet gelimiteerd tot smart contract technologie) van wie de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, DIT Tokens en de Wallet afhankelijk is van de Ethereum blockchain of een andere blockchain.

Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn onvolkomenheden in programmeer- of broncode die leiden tot exploitatie of misbruik ervan. De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zijn mogelijk niet in staat om dergelijke hacks, mining aanvallen (inclusief maar niet gelimiteerd tot ‘double-spend attacks’, majority mining, power attacks en “selfish-mining” attacks) ), DDoS aanvallen (distributed denial of service), of errors, zwakheden of defecten in een tijdige manier op te sporen en hebben mogelijk niet voldoende resources om op efficiënte wijze dergelijke gebeurtenissen op te lossen wanneer meerdere van dergelijke incidenten simultaan of met snelle opeenvolging plaatsvinden.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten respectievelijke netwerk of services, DIT Tokens daarmee geïncludeerd, kunnen tot een halt worden gebracht door talloze gebeurtenissen, inclusief natuurrampen, apparatuur defecten, netwerkverbinding downtime, energie uitval of zelfs bedoelde onderbrekingen door middel van software virussen of aanvallen van ongeautoriseerde gebruikers, waarvan sommige buiten het bereik van controle liggen van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten.

Ondanks dat de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten stappen ondernemen tegen kwaadwillende aanvallen op haar toepassingen of infrastructuur, welke noodzakelijk zijn voor het beheer van de DIT Tokens en haar respectievelijke andere services, kan er geen garantie gegeven worden dat cyber-attacks, zoals DdoS (distributed denial of service), niet uitgeprobeerd zullen worden in de toekomst en dat de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten voorgenomen verhoogde beveiligingsmaatregelen effectief zullen zijn.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zijn mogelijk ook vatbaar voor aanvallen op haar respectievelijke infrastructuur met als doel om informatie te stelen over de respectievelijke technologie, financiële data of gebruikersinformatie of enige andere vorm van actie die schadelijk is voor de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en gebruikers van de DIT Token.

Elke significante inbreuk op de beveiliging van De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten voorgenomen beveiligingsmaatregelen of andere disruptieve inbreuken die resulteren in een aantasting van de bruikbaarheid, stabiliteit en beveiliging van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten haar netwerk of services (inclusief DIT Token) kan een negatief effect op de handelsprijs van DIT Tokens.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten zijn deels afhankelijk van de locatie en datacenters’ faciliteiten van derde partijen waar we Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten haar netwerkinfrastructuur deels tot stand zal brengen middels servers die zij bezitten en plaatsen op locaties gefaciliteerd door de voorgenoemde derde partijen als zowel middels servers die respectievelijk gehuurd worden via de datacenters’ als derde partijen zijnde.

Als de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten niet in staat zijn om de huurovereenkomst te verlengen op basis van commercieel redelijke termen of überhaupt, dan worden de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten mogelijk verplicht om de respectievelijke servers te verplaatsen naar een nieuw datacenter en worden daarmee gedwongen om significante kosten te moeten maken met mogelijke service-interruptie als gevolg verband houdende met de relocatie.

Deze voorgenoemde faciliteiten zijn ook kwetsbaar voor schade of interruptie veroorzaakt door andere natuurlijke personen, natuurrampen, brandstichting, terroristische aanvallen, energie uitval en telecommunicatie storingen. Additioneel kunnen leverende derde partijen van dergelijke faciliteiten eveneens beveiligingsinbreuken ervaren die ontstaan ten gevolge van gebeurtenissen geïnitieerd door derde partijen zoals fouten door werknemers, misdadige ondernemingen of anders. En een derde partij kan mogelijk ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot data in dergelijke servers.

Aangezien technieken die gebruikt worden om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot of om systemen te saboteren geregeld veranderen en doorgaans niet opgemerkt worden totdat deze worden toegepast op een zogenaamde target, zijn de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en de leveranciers van dergelijke faciliteiten mogelijk niet in staat om te anticiperen op deze technieken noch adequate preventieve maatregelen te treffen. Dusdanige beveiligingsinbraken of ontstane schade die de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten haar netwerk infrastructuur en/of DIT Token ondervindt, kunnen een nadelig effect hebben op de handelsprijs van DIT Tokens.

Globale markten en economische omstandigheden hebben mogelijk een negatief effect op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten prestaties, (bedrijfs)resultaten hiervan en cashflows.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten kunnen getroffen worden door globale markten en marktcondities. Wereldwijd uitdagende economische omstandigheden hebben van tijd tot tijd bijgedragen en blijven mogelijk wijdverbreid bijdragen tot vertragingen in de informatie technologie industrie. Zwakheden in de economie kunnen een negatief effect hebben op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten respectievelijke bedrijven, (bedrijfs)activiteiten en financiële condities, inclusief afnemende omzetten en liquide bedrijfsmiddelen. Additioneel in een neergaande economische conditie kunnen de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten negatieve effecten ervaren van verhoogde competitieve prijsdruk en een neergaande tendens in de (commerciële) toepassing en het gebruik van de DIT Tokens. Leveranciers waarvan de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten afhankelijk is voor servers, bandbreedte, locatie en andere services kunnen ook negatief beïnvloed worden door een neergaande economische conditie met als gevolg dat deze accumulerende negatieve invloed ook weer van negatieve invloed is op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten respectievelijke (bedrijfs)activiteiten of kosten.

Er kan daarom geen garantie worden gegeven dat de huidige economische condities of verslechterende economische condities of een langdurige terugkomende recessie geen significante nadelige gevolgen kan hebben op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten respectievelijke bedrijfs(resultaten), financiële condities en resultaten van bedrijfsactiviteiten en daarmee DIT Tokens, aangezien deze een bijbehorend effect hebben op de handelsprijs van DIT Tokens.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en/of DIT Tokens kunnen beïnvloed worden door toekomstig te implementeren wet- en regelgeving

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en/of DIT Tokens kunnen beïnvloed worden door nieuw te implementeren wet- en regelgeving.

Cryptovalutahandel is in het algemeen (nog) ongereguleerd, maar een talrijk aantal aan regelgevende instanties opererend in een divers landschap van jurisdicties hebben zich uitgesproken over de overweging van de implementatie van regelgevende stelsels welke besturing kunnen uitoefenen over cryptovaluta en de cryptovalutamarkten.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten en/of DIT Tokens kunnen beïnvloed worden door nieuw geïmplementeerde wet- en regelgeving gerelateerd aan cryptovaluta of cryptovalutamarkten, inclusief het nemen van maatregelen ter voldoening aan deze wet- en regelgeving, het voldoen aan (informatie)verzoeken van allerlei vorm, mededelingen of handhavende acties door regelgevende autoriteiten die mogelijk substantiële kosten met zich meebrengen of die verplichten dat er substantiële aanpassingen vereisen aan DIT Tokens en/of Inmediate.

Voor gebruikers kan dit een aantasting in de aantrekkelijkheid van DIT Tokens en/of Inmediate zorgen met als gevolg een verlaagde interesse en gebruik van DIT Tokens en/of Inmediate. Verder, als de kosten (financieel of in een andere vorm) voor het voldoen aan nieuw geïmplementeerde wet- en regelgeving een zekere grens overschrijden waarbij het beheren van DIT Tokens en/of Inmediate niet langer meer economisch rendabel is kunnen de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten doen besluiten om DIT Tokens en/of Inmediate te discontinueren. Tegelijkertijd is het moeilijk te voorspellen hoe en of overheden of wet- en regelgevende instanties wet- en regelgevende gerelateerde veranderingen implementeren die invloed hebben op ‘distributed ledger technology’ en de bijbehorende applicaties, inclusief DIT Tokens en Inmediate.

De Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten moeten mogelijk de respectievelijke operaties beëindigen ten aanzien van jurisdicties waar dergelijke operaties illegaal worden, het commercieel niet meer levensvatbaar is of onwenselijk is om aan benodigde wet- en regelgeving gerelateerde goedkeuringen te voldoen in een dergelijke jurisdictie. In scenario’s zoals hiervoor beschreven zal er eveneens een beïnvloeding plaats vinden op de DIT Tokens aangaande handelsprijs of mogelijkheden om de DIT Tokens überhaupt te verhandelen.

De geldende wet- en regelgevende die belast zijn met bestuur van blockchaintechnologieën, cryptovaluta, tokens en ‘token offerings’ zoals de Token Sale, Inmediate en DIT Tokens zijn onzeker. Reguleringen of beleid kunnen een materieel nadelig effect uitoefenen op de ontwikkeling van Inmediate, het toegepaste nut van DIT Tokens.

Regulering van tokens (inclusief DIT Tokens) en ‘ token offerings’ zoals de Token Sale, cryptovaluta, blockchaintechnologieën en cryptovalutaexchanges is op dit moment onderontwikkeld. Het is waarschijnlijk dat deze snel evolueren en significant verschillen tussen internationel, federale, staat en lokale jurisdicties en is onderwerp van onzekerheid. Verscheidene wetgevende en uitvoerende organen in Singapore en andere landen kunnen mogelijk in de toekomst wetten, regulaties, richting of andere acties aannemen en uitvoeren welke mogelijk verreikende gevolgen hebben op de ontwikkeling en groei van Inmediate en de adoptie en het toegepaste nut van DIT Tokens.

Het niet voldoen door de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten of haar gebruikers van Inmediate aan wet- en regelgeving, waarvan sommige wellicht nog niet bestaan of onderwerp zijn aan interpretatie en daarvoor onderhevig aan verandering, kunnen resulteren in variëteit aan negatieve consequenties inclusief civielrechtelijke straffen en boetes.

Blockchain netwerken dienen ook het hoofd te bieden aan een landschap van onzekere wet- en regelgeving in vele buitenlandse jurisdicties waaronder de Europese Unie, China, Zuid-Korea en Rusland. Verscheidene buitenlandse jurisdicties kunnen in de nabije toekomst wetten, regelgeving of richtlijnen adopteren die effect hebben op Inmediate. Dergelijke wetten, regelgeving of richtlijnen kunnen direct een negatieve impact op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten respectievelijke bedrijven en bedrijf(sactiviteiten) uitoefenen.

Het effect van veranderende toekomstige reguleringen is onmogelijk te voorspellen maar dergelijke verandering kan een substantieel en negatief materieel effect op de ontwikkeling en groei van Inmediate en de adoptie en het toegepaste nut van DIT Tokens hebben.

Nieuwe of veranderende wetgeving en regulaties of interpretaties van huidige wetgeving en regulaties kunnen eveneens een materieel en negatief effect uitoefenen op de waarde van de valuta waarin DIT Tokens verkocht kunnen worden, de mogelijkheid tot toegang tot marktplaatsen of exchanges te benaderen waarop DIT Tokens verhandeld kunnen worden en de structuur, rechten en de overdraagbaarheid van DIT Tokens.

Houders van DIT Tokens kunnen geen controle uitoefenen op de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten
Houders van DIT Tokens hebben en zullen niet gemachtigd worden om te stemmen, dividenden te ontvangen of geacht worden als houder van aandelenkapitaal van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten voor enig doeleinde. Noch is het mogelijk om het houderschap van DIT Tokens op te kunnen vatten als enige vorm van recht in de zin van een aandeelhouder van de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten of enige vorm van recht om te kunnen stemmen op de verkiezing van directeuren of elk ander onderwerp ingediend aan aandeelhouders tijdens vergaderingen of om toestemming te onthouden of geven over welke corporate actie dan ook of om kennisgeving te ontvangen ten aanzien van vergaderingen of om rechten op subscriptie daarvan of anderzijds.

Kopers bezitten mogelijk niet alle informatie voor monitoring

De kopers van DIT Tokens zijn mogelijk niet in staat om alle informatie die men wenst te vergaren aangaande de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten, DIT Tokens of Inmediate op een tijdige basis of geheel niet. Het is mogelijk dat kopers zich niet bewust zijn op een tijdige basis van materieel nadelige veranderingen die hebben plaatsgevonden.

Alhoewel de Token Uitgever inspanningen heeft gedaan om de ontwikkeling voor DIT Tokens middels gebruik van open-source technologie inzichtelijk te maken kan dit van hoogtechnologische aard zijn. Als resultaat van deze moeilijkheden, als zo ook andere onzekerheden, kan het zijn dat kopers geen accurate of over parate informatie over Inmediate en/of DIT Tokens verschaffen.

Er kunnen onverwachte risico’s ontstaan vanuit DIT Tokens

Cryptografische tokens zoals DIT Tokens zijn een relatief nieuwe en dynamische technologie. In additie op de risico’s beschreven in deze paragraaf kunnen er andere gerelateerde risico’s zijn die deze koop, houderschap en gebruik van DIT Tokens met zich meebrengen, inclusief degene waarop de Token Uitgever en/of haar gelieerde entiteiten niet kunnen anticiperen. Dergelijke risico’s kunnen verder vorm krijgen als onverwachte variaties of combinaties van de risico’s genoemd in deze whitepaper.

Written by

Introducing Inmediate: a platform on which customers, distributors and insurers using smart contracts connect. https://inmediate.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store